Terug

 

 

De Groningse bouwer Geveke mag het omstreden plan voor ongeveer 100

relatief goedkope woningen in Blauwestad toch ontwikkelen.

 Gemeenten in Oost-Groningen en de provincie hebben dat met elkaar afgesproken

In het provinciebestuur was verdeeldheid over de plannen van Geveke

voor de goedkopere woningbouw (tussen 145.000 en 185.000 euro).

 Gemeenten in Oost-Groningen zijn bang voor een kaalslag in de

regio en vrezen voor hun eigen woningbouwplannen.

 

Miljoen extra voor Blauwe loper

De provincie komt die gemeenten tegemoet. Zo gaat het sloopfonds

 omhoog met 1 miljoen euro en ook voor de fietsverbinding tussen

Winschoten en Blauwestad stelt de provincie 1 miljoen euro extra beschikbaar.

 De zogeheten Blauwe Loper, waarvoor al 5 miljoen euro

 was gereserveerd, wordt duurzamer.

Harry Leggedoor, directeur van Geveke Bouw is blij met de

politieke deal omtrent het Havenkwartier aan het Oldambtmeer.

 “Dit is erg belangrijk. Hoewel er al ruim 200 woningen staan,

 geeft dit Blauwestad een hart.”

 

Straatje met leuke woningen

 In april begint Geveke met de bouw van de eerste woningen.

 “En in januari starten we met de infrastructuur en de nutsvoorzieningen.”

 Leggedoor hoopt ook nog de handen op elkaar te krijgen

 voor nog eens 50 woningen.

“Je moet Blauwestad niet in postzegeltjes willen knippen.

 Als je een stadje wilt bouwen, moet je kritieke massa hebben.

 Anders blijft het een straatje met leuke woningen.”

 

Meer kavels verkocht

Blauwestad lijkt al met al de weg omhoog gevonden te hebben.

 Afgelopen jaar werden er meer kavels verkocht dan verwacht.

 Het ‘succes’ is volgens bouwers en ontwikkelaars

 te danken aan de ‘nieuwe’ randvoorwaarden.

 

Goedkoper mag nu ook

De nieuwe ondergrens is 320.000 euro. Voor de bouw van

150 goedkopere woningen (Gevekeplan), was al een voorziening getroffen,

 vult Staghouwer aan. Van een verdeeld provinciebestuur is volgens hem

 nooit sprake geweest. Wel erkent hij dat de deal nodig was

 om de handen voor het Gevekeplan op elkaar te krijgen

 

Of de zorgen bij de krimpgemeenten in Oost-Groningen

 nu helemaal zijn weggenomen, is onduidelijk.

 Staghouwer is niet bang dat Blauwestad de krimp in Oost-Groningse

gemeenten bespoedigt. “Twee derde van de ruim dertig kavels die

 in het afgelopen jaar verkocht zijn, gingen naar mensen

 van buiten de regio, blijkt uit de laatste cijfers.”

 

Terug